miércoles, 19 de octubre de 2016

Es convoca a tots els pares dels nostres alumnes a l'Assemblea general, el dia 21 d'Octubre a les 18:30 hores, que se celebrara en el bar del poliesportiu, per espai i comoditat.
Preguem la màxima assistència possible.

La Directiva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se convoca a todos los padres de nuestros alumnos a la Asamblea general, el día 21 de Octubre a las 18:30 horas, que se celebrara en el bar del polideportivo, por espacio y comodidad.
Rogamos la máxima asistencia posible.

La Directiva

No hay comentarios:

Publicar un comentario